Kdo jsme

Tvůrčí tým K3K je skupina aktivních lidí se zájmem o anthroposofii, s potřebou pracovat pro okolní svět. Jsme otevřeni novým impulsům a spolupráci s dalšími lidmi a organizacemi.

Naším posláním je naplňovat myšlenky vycházející z anthroposofie tak, aby vedly jednotlivé lidi k hlubšímu poznání, větší svobodě a individualitě.

Realizujeme takové projekty, které mají pozitivní dopad na společnost, protože si uvědomujeme, že jakákoliv změna v sociálním životě působí zpětně i na člověka.

Náš tým

Jsme dynamický tým, dáváme přednost efektivní činnosti s jasně vytyčenými cíli. Pracujeme dle principů sociální trojčlennosti a sociálního umění. Na každém projektu spolupracujeme s dalšími lidmi, kteří se chtějí zapojit a uplatnit svůj potenciál.  

Ondřej Říha

Vize a poslání skupiny, realizace projektů a jejich koordinace, kreativa

Marie Dobiášová

Propojování lidí, vyhledávání a konsolidace informací, práce s knihami

David Šeterle

Sociální trojčlennost, příprava a moderování eventů a kulturních akcí

K3K projekty

2015-2018 Kurzy živého přednášení I. – II.

Řečnické kurzy podle Rudolfa Steinera

Navštívit web
2016-2017 Léčivá a inspirativní moc hlasu

Kurz rétoriky pod vedením herce Alfreda Strejčka se slavnostním uměleckým vystoupením

Navštívit web
2017-2018 Změna jako nevyhnutelný impuls pro budoucnost

Přednáškový cyklus konferencí na dané téma

Navštívit web
2013 Pracovní skupina o sociální trojčlennosti

web pracovní skupiny Sociální trojčlennosti Praha

Navštívit web
2013 Konference Svobodná firma

konference o lidsky důstojném a prosperujícím podnikaní

Navštívit web

Oblasti působení

Práce pro komunitu

Neustálé rozšiřování IT technologií, sociálních sítí a internetu má negativní dopady na sociální vztahy. Klade větší důraz na jednotlivce namísto budování společenství. V projektech K3K uplatňujeme principy podporující zdravě fungující společenství. Naší činností se snažíme prohlubovat vztah člověka k člověku.

Řečnické kurzy a kurzy rétoriky

Lidé jsou ve vědomí od sebe odděleni. Ke komunikaci mezi sebou potřebují schopnost mluvení a myšlení. Tyto dvě kvality nás odlišují od zvířat a dávají nám svobodu a prostor skrze ně působit na druhé. Jedině slovo nám umožní spojit se s duší druhého. Skrze uchopení významu slov a osvojení podstaty řeči, lze poznat sebe sama a pochopit vnější svět. Soustředíme se na práci se slovem, zrealizovali jsme řečnické kurzykurz rétoriky. I když v současné době neprobíhá žádný kurz, práci na řeči se i do budoucna chceme aktivně věnovat.

Sociální trojčlennost

Tomuto tématu jsme věnovali přes rok příprav na konferenci o sociální trojčlennosti Svobodná firma. V současné době pracujeme na redesignu webu Trojčlennost.cz. Přepracováváme obsah, konsolidujeme informace, doplňujeme zdroje. V K3K vám můžeme pomoci aplikovat sociální trojčlennost do vaší firemní kultury, byznys procesů a vašeho poslání, protože principy trojčlennosti působí v dnešním světě ozdravně v protikladu s prohlubujícími se problémy, vycházejícími z účinků hospodářského liberalismu a egoity jednotlivců usilujících o maximální osobní blahobyt a zisk.   

Zpravodaje AS

Od jara 2020 jsme převzali vydávání Zpravodaje Anthroposofické společnosti v České republice a během dvou let se nám podařilo posunout interní bulletin v plnohodnotný časopis, který je dostupný v tištěné podobě všem zájemcům o anthroposofii. Každé číslo obsahuje jedno až dvě hlavní témata, s přesahem do duchovní oblasti, informace o kulturním dění a novinky ze zahraničí.


Časopis Anthroposofie

O Vánocích 2021 jsme dokončili přerod Zpravodaje v plnohodnotný časopis, který vychází pod novým názvem „Anthroposofie“. Jeho podtitul „časopis pro duchovní poznávání člověka a světa“ se dotýká podstaty anthroposofie samotné. Člověk, jako trojčlenná bytost,se stává úplným člověkem tehdy, když naplňuje všechny tři články své lidské bytosti: tělesnou, duševní a duchovní. A právě oblast ducha je ta, o kterou jde v tomto časopise především. Přesáhnout vědomím pozemský svět a objevovat nové souvislosti, které vedou k pravdivému poznání a duchovědné práci.

• Obsah v rozsahu cca 100 stran.
• Kvalitní celobarevný tisk na křídovém papíře .
• Kvalitní laminovaná obálka a lepená vazba.

Od březnového čísla 2022 přechází vydávání časopisu pod Anthroposofickou společnost, která zastřešuje vydávání a správu e-shopu.

Předplatné a dostupná vydaná čísla si lze objednat v e-shopu časopisu na adrese: www.casopis-anthroposofie.cz


Galerie

Další fotografie najdete na našem Flickr účtu.
Navštivte náš Youtube kanál a podívejte se na videa z konference Svobodná firma.

Média

2023 Časopis Anthroposofie - K3K reflexe Konference Svobodná firma [PDF]

Přidejte se k nám

V činnosti K3K neustále hledáme nové cesty a možnosti. I když plně pracujeme v reálném světě, naše vize vycházejí z duchovní oblasti. Vždy je nutné vidět za všech okolností strom i les. Detail i celek. Realita se dá změřit, zvážit, vyjádřit číslem. Duchovní rovina dává přesah a uchopuje vnitřní souvislosti. Vycházíme ze životního díla německého filosofa Rudolfa Steinera. Resonují nám myšlenky Tomáše Bati.

Hledám pomoc

Chcete pomoct se zlepšením komunikace, mezilidských vztahů, firemní kultury a firemních procesů? Kladete důraz na sociální vztahy a výhody dobře fungujícího společenství? Ozvěte se. Rádi vám poradíme, případně navážeme dlouhodobější spolupráci.

Chci se zapojit

Zaujala vás anthroposofie a chcete působit v sociální oblasti? Zaujalo vás, co děláme? Jste aktivní a máte chuť pracovat pro společnost? Ozvěte  se nám a proberme vše osobně. Jsme otevřeni spolupráci s novými lidmi, ať trvale či na konkrétních K3K projektech.

Chci propojit

Nejlepších výsledků jsme dosáhli díky kooperaci s dalšími subjekty a  malými týmy. Fungujeme formou asociací, ne na bázi konkurence. Chcete se s námi propojit, či nás propojit s někým dalším? Napište nám, případně se pojďme sejít a vše probrat osobně.

Chci podpořit

Resonuje vám, co děláme? Jste nadace, či investor a rádi byste zainvestovali do projektů, které budou mít pozitivní dopad na společnost a hledáte zodpovědné partnery? Máme dlouhodobé zkušenosti, výsledky a spoustu dalších plánů, které bychom mohli společně realizovat.