TVŮRČÍ TÝM K3K REALIZOVAL KURZ

LÉČIVÁ A INSPIRATIVNÍ MOC HLASU

DEVĚT ZASTAVENÍ NA CESTĚ K VĚDOMÉMU UCHOPENÍ ŘEČI

září 2016 – červen 2017

Praha, Česká Republika

Děkujeme všem účastníkům kurzu za jejich nasazení a chuť pracovat na zdokonalování řeči.

Chcete si osvojit hlasové, dechové a výslovnostní techniky? Chcete se naučit správně se vyjadřovat? Důstojně prezentovat sebe sama? Umět vést dialog a přitom naslouchat, správně argumentovat a umět přesvědčit? Kurz léčivá a inspirativní moc hlasu navazuje na náš předchozí kurz Kurz živého přednášení, pořádaný tvůrčím týmem K3K.

I tentokrát se naplno ponoříme do oblasti slova, řeči a rétoriky. Po dobu 9 měsíců budeme objevovat nové možnosti práce s hlasem a zároveň i sami sebe. Věděli jste, že každý má v sobě polohu hlasu, která dokáže léčit? Osvojíme si umění improvizace. Naučíme se hovořit bez vnitřního stresu, který člověka blokuje.

Celým kurzem nás bude provádět umělec, herec, dramaturg a moderátor Alfred Strejček. Autor desítek pořadů, ve kterých se věnuje významným osobnostem naší historie i současnosti, s bohatou pedagogickou praxí v oblasti uměleckého přednesu na pražské konzervatoři.

OBSAH KURZU

Umělecký přednes

V čem spočívalo tajemství proslulých básníků? Jak pracovat s uměleckým textem? Jak správně vyslovovat, akcentovat a pracovat s rytmem psaného textu? Část našeho kurzu budememe věnovat této oblasti. Každý z účastníků dostane prostor k nastudování textu a k jeho následnému přednesu. Mluvený projev budeme nahrávat a následně společně analyzovat.

Umění improvizace

Jistě jste se setkali se situací, kdy jste museli rychle zareagovat na nečekanou otázku. V našem kurzu se zaměříme na umění improvizace a naučíme se, jak vládnout jazykem v těch nejširších životních situacích. Umění redukce, schopnost promluvit bez vnitřního stresu, který člověka blokuje, je základem pro všechny, kteří budou v kontaktu s médii či se prezentovat na veřejnosti.

Léčivá moc hlasu

Každý z nás má ve svém hlasu polohu, která dokáže napomoct druhému člověku. V našem kurzu se zaměříme na rozvíjení hlasového potenciálu, na objevování nových možností, které nám hlas může poskytnout. Vědomé využívání hlasu může i léčit, uzdravovat a otevírat cestu k druhým lidem.

Veřejné vystoupení

Vyvrcholením našeho kurzu bude realizace společného vystoupení, které proběhne v červnu 2017 v Baťově vile ve Zlíně k 85. výročí  úmrtí Tomáše Bati. Fragmenty z vystoupení zazní ve vysílání na Českém rozhlasu 2, kdy se každý účastník bude spolupodílet na jejich finální podobě.

TVŮRČÍ TÝM

avatar

Alfred Strejček

Přednášející rétoriky
 
avatar

Ondřej Říha

Realizátor
a manažer K3K týmu
avatar

David Šeterle

Konzultant PR
 
avatar

Jitka Romanutti

Manažerka pro styk
s veřejností

Vystudoval herectví na brněnské JAMU a prošel řadou pražských i mimopražských divadel. Pět let působil jako pedagog uměleckého přednesu na pražské konzervatoři. Patří mezi špičkové interprety poezie a prózy a je několikanásobným laureátem soutěží profesionálních umělců v uměleckém přednesu.

Je držitelem nejvyššího ocenění v tomto oboru – Křišťálové růže. Přednáší též v latině, angličtině, němčině, španělštině a italštině. Věnuje se dabingu a provází slovem stovky dokumentů z nejrůznějších oborů. Společně se Štěpánem Rakem je nositelem ceny UNESCO za koncertní projekt Vivat Comenius.

Alfred Strejček je autorem desítek pořadů, ve kterých se věnuje významným osobnostem naší historie i současnosti. Vyučuje rétoriku, vede semináře pro účastníky rozličných oborů. Jeho semináře „Nebojte se promluvit“, jsou zaměřeny na historii a vývoj rétoriky, osvojování si hlasové, dechové a výslovnostní techniky. Věnování se správnému vyjadřování, důstojné prezentaci sebe sama, umění vést dialog, naslouchat, argumentovat, umění přesvědčit.

Anthroposofií se zabývá od svých 23 let. Absolvent Waldorfského semináře. V letech 2013-2014 koordinoval skupinu o Sociální trojčlennosti v Praze. V roce 2013 hlavní koordinátor konference o lidsky důstojném a prosperujícím podnikání „Svobodná firma“. Od roku 2015 se soustředí na realizaci kurzů v oblasti řeči a slova.

Působí jako zakladatel a ředitel kreativního studia Vibes Vision se zaměřením na branding, profesionální fotograf, hudební producent a Business Development manažer v IT oblasti.

Ondřej Říha má za sebou bohaté zkušenosti s prací v nadnárodních korporátech stejně jako s prací v malých neziskových organizacích. Soustředí se na pracovní procesy, spolupráci, práci na projektech, kde se snaží aplikovat anthroposofické myšlenky a principy sociální trojčlennosti. Zabývá se mentoringem a poradenskou pomocí.

www.vibes.cz
www.ondrejvibes.com
www.vibesvision.com

Pracuje v české reklamní agentuře jako account manažer – má na starosti klienty a koordinaci zakázek. Pohybuje se mezi velkými rybami, ale stále sází na to, že efektivnost a rychlost se neobejdou bez hodnot, pečlivosti a zejména na vztazích mezi lidmi.

V roce 2015 dostudoval dálkový obor na Akademii sociálního umění Tabor. Během té doby nasál principy „léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie“, které ale kromě osobního rozvoje používá v docela jiné oblasti. V roce 2013 se podílel na organizaci konference "Svobodná firma" o lidsky důstojném a prosperujícím podnikání.

David miluje organizování a společnost svých přátel. Rád běhá a obdivuje umění. Hledá v životě věci, které dávají smysl a jsou opravdové. Proto se také podílí na organizaci "Kurzu živého přednášení".

Po pěti letech různorodých aktivit – od divadelních projektů až po spoluorganizování různých vzdělávacích seminářů a konferencí - se teď zaměřuje hlavně na svou profesi, několik málo projektů v oblasti waldorfské pedagogiky a hlavně na své přátele.

Působí na waldorfské škole v Příbrami 18 let jako učitelka, výchovná poradkyně, personalistka. Umění (hudba, divadlo, zpěv, mluvené slovo) se snaží využít jako možnost vyjádření, předávání, léčení a společného dorozumívání.

Mediátorství se věnuje jako cestě a pomoci při řešení konfliktů, hledání společné pravdy, působení jednotlivce uvnitř společenství a fungování společenství samotného. Mentorství nabízí jako formu zprostředkování, pomoci a předávání prožitého a zpracovaného.

Pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí vidí jako odpověď na potřeby místa, času, situace, zúčastněných a společnosti. Společné tvoření vnímá jako cestu hledání, naplňování, sebepoznávání a vývoje.

HARMONOGRAM

Zahájení kurzu

Alfred Strejček

17. 9. 2016

Léčivá a inspirativní moc hlasu II.

Alfred Strejček

15. 10. 2016

Léčivá a inspirativní moc hlasu III.

Alfred Strejček

12. 11. 2016

Léčivá a inspirativní moc hlasu IV.

Alfred Strejček

17. 12. 2016

Léčivá a inspirativní moc hlasu V.

Alfred Strejček

28. 1. 2017

Léčivá a inspirativní moc hlasu VI.

Alfred Strejček

18. 2. 2017

Léčivá a inspirativní moc hlasu VII.

Alfred Strejček

25. 3. 2017

Léčivá a inspirativní moc hlasu VIII.

Alfred Strejček

22. 4. 2017

Léčivá a inspirativní moc hlasu IX.

Alfred Strejček

20. 5. 2017

Závěrečné vystoupení "Hlasy naděje"

Artspace, Řetězová 7, Praha

31. 5. 2017 v 18:00

Krátké zahájení

Ondřej Říha

18:00

Utváření řeči

Tomáš Boněk

18:20

Teoretická/praktická část

Tomáš Boněk

18:50

Ukončení

21:00

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Kurz je určen pro všechny, kdo chtějí vědomě svým mluveným projevem působit na okolní svět. Navazujeme na náš kurz „Kurz živého přednášení“ a chceme umožnit účastníkům kurzu pomoci prohloubit jejich dovednosti. Díky pečlivě vybraným tématům, cílovou skupinou mohou být nejenom učitelé, psychologové, psychoterapeuti, kněží, studenti, ale i moderátoři, tiskoví mluvčí, a všichni ti, pro které je mluvený projev jejich každodenním chlebem.

JAK BUDE KURZ PROBÍHAT?

Každé setkání zahájíme nezbytnou technickou průpravou. Následně se pustíme do jednotlivých témat. V průběhu kurzu budeme nahrávat váš mluvený projev a následně ho společně hodnotit. Také se zaměříme na řeč těla a další verbální a nonverbální techniky, související s uměním předávání slova. V průběhu kurzu počítáme i s individuálními domácími úkoly. Budeme se setkávat vždy jednu sobotu v měsíci v čase od 9 – 13 hodin.

Poslechněte si nahrávky pořízené rámci kurzu:

Zvukový záznam z našeho vystoupení a také z rádia, kde jsme zazněli v pořadu na Českém Rozhlase 2 pod vedením herce Alfreda Strejčka.
Celkově se závěrečného večera účastnili všichni účastníci.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Mohu se účastnit kurzu, i když jsem neabsolvoval Kurz živého přednášení?

Tento kurz svým obsahem navazuje na řečnický kurz „Kurz živého přednášení“. Je určen pouze pro absolventy kurzu, kteří zakončili kurz přednášením na veřejnosti a má pomoci prohloubit jejich znalosti a dovednosti v oblasti řeči a rétoriky. Pokud máte zájem přednášet, přihlaste se na další běh Kurzu živého přednášení, který bychom chtěli otevřít v roce 2017. Předběžnou přihlášku můžete odeslat již teď. Uložíme si vás do adresáře a jakmile kurz otevřeme, ozveme se vám

Kolik lidí bude v pracovní skupině? Počítáte s individuálním přístupem ke každému účastníkovi?

V tomto kurzu nám jde o co největší prohloubení řečnických dovedností každého účastníka. Proto jsme museli omezit počet účastníků kurzu na rentabilní minimum. Počítáme maximálně s 15 účastníky po celou dobu kurzu. Tím je zaručeno, že každý účastník dostane během lekce dostatečný prostor k vlastnímu projevu.

Jaké jsou podmínky pro úspěšné absolvování kurzu?

I když respektujeme svobodu každého účastníka, pro efektivní průběh kurzu a jeho úspěšné absolvování, je třeba počítat s ochotou pracovat na hlasových cvičeních a dalších domácích zadáních. I když se budeme potkávat jen 1x měsíčně, práce na prohloubení našich dovedností by nás měla provázet pravidelně v  každodenním životě. Kurz je koncipován tak, že počítá s osobní přípravou každého účastníka do další lekce. Jednotlivá témata na sebe navazují a bez osobní přípravy nebude možné plynule pokračovat dál.

Musím se účastnit společného závěrečného vystoupení před veřejností?

Při tvorbě koncepce tohoto kurzu jsme si vytyčili dva cíle. Důraz na osobní motivaci každého účastníka a důraz na cíl, který by byl společný pro celou skupinu. Kromě zdokonalení osobních dovedností je důležitá i sociální stránka kurzu. Propojit se a společně připravit závěrečné vystoupení, je nedílnou součástí celého kurzu, stejně jako příprava audiozáznamu pro pořad „Dobré ráno Česko“ na Českém rozhlasu.

KDO JSME

Tvůrčí tým K3K je skupina lidí se zájmem o anthroposofii s potřebou pracovat pro okolní svět. Jsme otevření novým impulsům a spolupráci s dalšími lidmi a organizacemi. Soustředíme se na projekty, ve kterých se snažíme naplňovat principy sociální trojčlennosti. Tvůrčí tým K3K vznikl za účelem realizace konference „Svobodná firma“, jež byla v roce 2013 vyvrcholením práce pražské pobočky o Sociální trojčlennosti při Anthroposofické společnosti.

K3K projekty, které jsme realizovali:
Atholl Palace Hotel
2017-2018 Změna jako nevyhnutelný impuls pro budoucnost

Přednáškový cyklus konferencí na dané téma

Navštívit web

Atholl Palace Hotel
2015-2018 Kurzy živého přednášení I. - II.

Řečnické kurzy podle Rudolfa Steinera

Navštívit web

Atholl Palace Hotel
2013 Konference Svobodná firma

konference o lidsky důstojném a prosperujícím podnikaní

Navštívit web

The Four Seasons Hotel
2013 Pracovní skupina o sociální trojčlennosti

web pracovní skupiny Sociální trojčlennosti Praha

Navštívit web

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Vyplňte formulář a zjistěte, jak se na kurz dostat

Pro navigaci musíte vyplnit formulář.
MÍSTO KONÁNÍ KURZU

Obec křesťanů
Na Špejcharu 291/3
170 00 Praha 7 – Holešovice
Česká republika

KONTAKT

Organizace kurzu
kontaktujnas@k3k.czNAŠI PARTNEŘI

Děkujeme všem našim partnerům, že nám pomohli kurz zrealizovat