TVŮRČÍ TÝM K3K REALIZOVAL

KURZY ŽIVÉHO PŘEDNÁŠENÍ I. - II.

ŘEČNICKÉ KURZY PODLE RUDOLFA STEINERA

září 2015 – červen 2018

Praha, Česká Republika

Děkujeme vám za vaši účast, úsilí a zapálení.

KURZ ŽIVÉHO PŘEDNÁŠENÍ II. [2017-2018]

Po devět měsíců se účastníci našeho kurzu připravovali na přednášení před veřejností. Kromě teoretické části, vycházející z učení Rudolfa Steinera, absolvovali i lekce rétoriky. Kurz jsme zakončili slavnostními konferencemi, určenými pro veřejnost. Děkujeme, že jste se přišli účastnit patnácti přednášek z různých oblastí poznání člověka.

ROZPIS PŘEDNÁŠEKOBSAH KURZU

Teoretická část

V teoretické části vás seznámíme s metodikou přednášení, tak jak ji přiblížil svým posluchačům Rudolf Steiner. Budeme hovořit o tom, jak vystavět přednášku a na co je třeba při přípravě a při vlastním přednesu myslet. Setkávat se budeme v čase od 18h – 21h.

Praktická část

V praktické části společně vybereme témata, o kterých budete chtít přednášet. Přibližně 15 minutové referáty si vyslechneme v rámci kurzu. Následně si vzájemně dáme zpětnou vazbu a zaměříme se na zdokonalování osnovy a přednesu (např. strukturování/nestrukturování, dotažení konců, techniky přednesu...)

Lekce rétoriky

Pro zdokonalení vašich řečnických dovedností jsme do kurzu zapojili i hodiny rétoriky, v  pod vedením zkušeného herce a rétora Václava Martince. Hodiny rétoriky budou probíhat vždy od 9h – 13h.

Prezentace před veřejností

Řečnický kurz zakončíme sérií slavnostních konferencí se společnou prezentací jednotlivých přednášek před veřejností.

TVŮRČÍ TÝM

avatar

Tomáš Boněk

Hlavní přednášející
 
avatar

Václav Martinec

Přednášející rétoriky
 
avatar

Ondřej Říha

Realizátor
a Manažer K3K týmu
avatar

Jitka Romanutti

Manažerka pro styk
s veřejností
avatar

David Šeterle

Marketing Manažer
 

Kněz Obce křesťanů, od roku 2002 s farářskou odpovědností za sbory v Praze a v Příbrami. Od roku 2005 je jednatelem představenstva Anthroposofické společnosti v České republice.

Vyučuje v Akademii sociálního umění Tabor v Praze a na kněžských seminářích Obce křesťanů ve Stuttgartu a Hamburku. Přednáší o vývoji vědomí v kulturních epochách, mysterijní moudrosti a dějinách křesťanství, duchovní christologii, anthroposofii, duchovních aspektech ochrany životního prostředí a dalších tématech.

Studoval na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a na kněžském semináři Obce křesťanů ve Stuttgartu. Kněžské svěcení přijal v roce 2000. Po vysvěcení působil dva roky jako farář Obce křesťanů v africké Namíbii. V roce 2005 se oženil, manželka je anthroposofická lékařka pocházející z Německa; mají dvě děti.

Tomáš Boněk je redaktorem čtvrtletníku Obce křesťanů Okruh a střed a anthroposofického časopisu Setkání-Stretnutie, členem výboru Ekologické sekce České křesťanské akademie a od r. 2008 prvním místopředsedou Společnosti přátel Afriky.

Publikuje řadu článků v časopisech Okruh a střed, Setkání-Stretnutie, Člověk a výchova, Die Christengemeinschaft, Regenerace a dalších. Pro nakladatelství Eminent napsal se svým otcem Janem Boňkem dvě knihy: České korunovační klenoty a Karlštejn.

V roce 1959 absolvoval obor herectví na pražské Divadelní fakultě. Divadlu se věnoval celý život a poznal je prakticky a podrobně v mnoha divadelních profesích: jako herec, choreograf, režisér, dramaturg, dramatik, pedagog, jevištní mistr, hlasový poradce i jako ředitel. Jak sám dodává: „Tedy devět řemesel, zbývá již jen ta desátá - bída. Tedy, na vážnější strunu.“

Po všech těchto zkušenostech považuje za nejpřínosnější věnovat se mluvené mateřštině. Záměrně nepoužívá obratů jako věnování se rétorice a pořádání kurzů rétoriky. Obsah toho slova mu zní úzce - jenom jako slovní vyjadřování. Mluvené slovo chápe jako komplexní vyjádření povahy mluvčího i s otiskem lidské pospolitosti, ve které člověk žije a pracuje.

V tomto smyslu přijímá Čapkovu chválu řeči české jako vyjádření svého vztahu k češtině. V dnešní době považuje za nejpodstatnější následující úryvek: „Řeč je sama duše a kultura národa. Její zvučnost a melodie projevuje tajemné zákony myšlení. Tam, kde skřípá a vrže řeč, tam skřípá a haraší něco v hlubokém bytí lidu; každá jalovost a ošumělost řeči je symptomem něčeho zkaženého v našem kolektivním životě.“

V současné době se věnuje mluvní průpravě, protože se snaží alespoň částečně přispět k nápravě skřípotu, ošumělosti a jalovosti naší mateřštiny, k nápravě stavu, v jakém se dnes běžně a nemilosrdně hovoří.

Anthroposofií se zabývá od svých 23 let. Absolvent Waldorfského semináře. V letech 2013-2014 koordinoval skupinu o Sociální trojčlennosti v Praze. V roce 2013 hlavní koordinátor konference o lidsky důstojném a prosperujícím podnikání „Svobodná firma“. Od roku 2015 se soustředí na realizaci kurzů v oblasti řeči a slova.

Působí jako zakladatel a ředitel kreativního studia Vibes Vision se zaměřením na branding, profesionální fotograf, hudební producent a Business Development manažer v IT oblasti.

Ondřej Říha má za sebou bohaté zkušenosti s prací v nadnárodních korporátech stejně jako s prací v malých neziskových organizacích. Soustředí se na pracovní procesy, spolupráci, práci na projektech, kde se snaží aplikovat anthroposofické myšlenky a principy sociální trojčlennosti. Zabývá se mentoringem a poradenskou pomocí.

www.vibes.cz
www.ondrejvibes.com
www.vibesvision.com

Působí na waldorfské škole v Příbrami 18 let jako učitelka, výchovná poradkyně, personalistka. Umění (hudba, divadlo, zpěv, mluvené slovo) se snaží využít jako možnost vyjádření, předávání, léčení a společného dorozumívání.

Mediátorství se věnuje jako cestě a pomoci při řešení konfliktů, hledání společné pravdy, působení jednotlivce uvnitř společenství a fungování společenství samotného. Mentorství nabízí jako u zprostředkování, pomoci a předávání prožitého a zpracovaného.

Pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí vidí jako odpověď na potřeby místa, času, situace, zúčastněných a společnosti. Společné tvoření vnímá jako cestu hledání, naplňování, sebepoznávání a vývoje.

Pracuje v české reklamní agentuře jako account manažer – má na starosti klienty a koordinaci zakázek. Pohybuje se mezi velkými rybami, ale stále sází na to, že efektivnost a rychlost se neobejdou bez hodnot, pečlivosti a zejména na vztazích mezi lidmi.

V roce 2015 dostudoval dálkový obor na Akademii sociálního umění Tabor. Během té doby nasál principy „léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie“, které ale kromě osobního rozvoje používá v docela jiné oblasti. V roce 2013 se podílel na organizaci konference "Svobodná firma" o lidsky důstojném a prosperujícím podnikání.

David miluje organizování a společnost svých přátel. Rád běhá a obdivuje umění. Hledá v životě věci, které dávají smysl a jsou opravdové. Proto se také podílí na organizaci "Kurzu živého přednášení".

Po pěti letech různorodých aktivit – od divadelních projektů až po spoluorganizování různých vzdělávacích seminářů a konferencí - se teď zaměřuje hlavně na svou profesi, několik málo projektů v oblasti waldorfské pedagogiky a hlavně na své přátele.

HARMONOGRAM

Zahájení konference

9:00

Dopolední blok 1

přednáška

9:15

Dopolední blok 1

přednáška

10:00

Přestávka

10:45

Dopolední blok 2

přednáška

11:00

Dopolední blok 2

přednáška

11:45

Oběd

12:30

Odpolední blok 1

přednáška

14:00

Odpolední blok 1

přednáška

14:45

Přestávka

15:30

Odpolední blok 2

přednáška

15:45

Odpolední blok 2

přednáška

16:30

Ukončení konference

17:30

Teoretická část I.

Tomáš Boněk

19. 09. 2017

Teoretická část II.

Tomáš Boněk

17. 10. 2017

Teoretická část III.

Tomáš Boněk

14. 11. 2017

Teoretická část IV.

Tomáš Boněk

12. 12. 2017

Výběr tématu

Vánoce

Praktické cvičení I.

Tomáš Boněk

16. 01. 2018

Rétorika I.

27. 01. 2018

Václav Martinec

Rétorika II.

Václav Martinec

17. 02. 2018

Praktické cvičení II.

20. 02. 2018

Tomáš Boněk

Rétorika III.

Václav Martinec

17. 03. 2018

Praktické cvičení III.

20. 03. 2018

Tomáš Boněk

Praktické cvičení IV.

Tomáš Boněk

17. 4. 2018

Praktické cvičení V.

Tomáš Boněk

15. 5. 2018

Přednáškový cyklus

Konference I.

19. 05. 2018

Přednáškový cyklus

Konference II.

09. 06. 2018

Krátké zahájení

Ondřej Říha

18:00

Utváření řeči

Tomáš Boněk

18:20

Teoretická/praktická část

Tomáš Boněk

18:50

Ukončení

21:00

PROČ ŽIVÉ PŘEDNÁŠENÍ?

Až do druhé poloviny dvacátého století byly přednášky jedním z nejvýznamnějších komunikačních prostředků. Tváří v tvář rychlému rozvoji informační techniky se někdy zdá, že je tento způsob sdílení informací dávno překonaný. Naším kurzem chceme ukázat, že ne.

Na podkladě řečnických kurzů, které Rudolf Steiner přednesl ve Stuttgartu a v Dornachu v roce 1921, se budeme postupně učit, jak připravit přednášku či proslov. Budeme se seznamovat s vnějšími (metodika) i vnitřními podmínkami přednášení. Nedílnou součástí kurzu budou i praktická cvičení a referáty. Tak budeme postupně objevovat přednášku jako prostor, ve kterém může zazářit sdílený obsah mocněji, než při jakémkoli jiném způsobu komunikace.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Kurz je určen všem, kteří mají mluvený projev a řeč jako součást profese. Kteří by se rádi věnovali a zdokonalili v přednáškové činnosti a naučili se, jak přednášku „postavit“ od základu, uměli ji předat a daným tématem oslovit. Cílovou skupinou mohou být nejen učitelé, lékaři, psychologové, psychoterapeuti, kněží, studenti, ale i zástupci jiných oborů, kteří se rozhodli věnovat skutečnému a živému přednášení.

OHLASY NA KURZ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Mohu se účastnit kurzu, pokud se nezajímám o anthroposofii?

Na kurzu budeme pracovat s myšlenkami vycházejícími z anthroposofie. Ke správnému uchopení metodiky „Jak živě přednášet“ a k pochopení myšlenek, kterými se na kurzu budeme zabývat je alespoň částečná znalost či přinejmenším otevřenost vůči anthroposofii nezbytná.

Proč musím při registraci na kurz uvádět, které dvě knihy od Rudolfa Steinera mě nejvíce zaujaly?

Touto otázkou jsme chtěli naplnit podmínku obeznámení s dílem Rudolfa Steinera, navíc nám uvedené tituly pomohou lépe zacílit obsah kurzu.

Je podmínkou přednášet o anthroposofii?

Ne, není. Téma, které budete na konci kurzu prezentovat, si vybíráte sami. Cílem kurzu je učit se přednášet metodikou vycházející z anthroposofie.

Proč je součástí kurzu nutné přednášení před veřejností?

Cílem kurzu je připravit účastníky na přednášení před veřejností. Polovina kurzu bude ryze praktická. Závěrečná prezentace jednotlivých témat bude vyvrcholením celého kurzu. Je to důležitá část z celého kurzu, ke které budeme společně všichni směřovat. V případě, že by se v průběhu kurzu ukázalo, že je to pro někoho příliš náročný úkol, nebudeme ho k tomu samozřejmě nutit.

KURZ ŽIVÉHO PŘEDNÁŠENÍ I. [2015-2016]

První běh Kurzu živého přednášení probíhal od října 2015 do května 2016.
Setkali jsme se celkem čtrnáctkrát: 3 teoretické části, 3 hodiny rétoriky, 5 praktických cvičení a 3 konference.
Teoretickou částí kurzu nás provedl kněz Obce křesťanů, jednatel Anthroposofické společnosti a učitel Tomáš Boněk. Do základů rétoriky nas uvedl herec, pedagog a moderátor Alfred Strejček

Kurz jsme slavnostně ukončili přednáškovým cyklem konferencí, které proběhly v květnu 2016 v prostorách Anthroposofické společnosti.
Po tři týdny jste měli možnost zažít přednášky našich účastníků v rámci rozmanitého programu konferencí.
Během přednáškového cyklu konferencí vystoupilo 22 řečníků se svými přednáškami.
Děkujeme všem za vaši účast a podporu

V únoru 2017 jsme pro účastníky Kurzu živého přednášení vytvořili přednáškový cyklus "Změna jako nevyhnutelný impuls pro budoucnost", cyklus tématicky zaměřených konferencí, jako prostor pro zdokonalování jejich řečnických dovedností a hlasového projevu.

ROZPIS PŘEDNÁŠEKREALIZOVALI JSME

Tvůrčí tým K3K je skupina lidí se zájmem o anthroposofii s potřebou pracovat pro okolní svět. Jsme otevření novým impulsům a spolupráci s dalšími lidmi a organizacemi. Soustředíme se na projekty, ve kterých se snažíme naplňovat principy sociální trojčlennosti. Tvůrčí tým K3K vznikl za účelem realizace konference „Svobodná firma“, jež byla v roce 2013 vyvrcholením práce pražské pobočky o Sociální trojčlennosti při Anthroposofické společnosti.

K3K projekty, které jsme realizovali:

Atholl Palace Hotel
2017-2018 Změna jako nevyhnutelný impuls pro budoucnost

Přednáškový cyklus konferencí na dané téma

Navštívit web

Atholl Palace Hotel
2016-2017 Léčivá a inspirativní moc hlasu

Kurz rétoriky pod vedením herce Alfreda Strejčka se slavnostním veřejným uměleckým vystoupením

Navštívit web

Atholl Palace Hotel
2013 Konference Svobodná firma

konference o lidsky důstojném a prosperujícím podnikaní

Navštívit web

The Four Seasons Hotel
2013 Pracovní skupina o sociální trojčlennosti

web pracovní skupiny Sociální trojčlennosti Praha

Navštívit web

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Vyplňte formulář a zjistěte, jak se na kurz dostat

Pro navigaci musíte vyplnit formulář.
MÍSTO KONFERENCÍ

Anthroposofická společnost
Hošťálkova 392/1D
169 00 Praha 6
Česká republika

MÍSTO KONÁNÍ KURZU

Obec křesťanů
Na Špejcharu 291/3
170 00 Praha 7 – Holešovice
Česká republika

KONTAKT

Organizace kurzu
kontaktujnas@k3k.czNAŠI PARTNEŘI

Děkujeme všem našim partnerům, že nám pomohli kurz zrealizovat

back to top