TVŮRČÍ TÝM K3K ZNOVU OTEVŘE

KURZ ŽIVÉHO PŘEDNÁŠENÍ II.

ŘEČNICKÝ KURZ PODLE RUDOLFA STEINERA

říjen 2017 – květen 2018

Praha, Česká Republika

MÁM ZÁJEM O NOVÝ KURZ

Nový kurz plánujeme otevřít na podzim 2017. Máte zájem? Vyplňte registrační formulář již dnes. Ozveme se vám jako prvním.

Chcete se naučit přednášet, či zlepšit svůj projev a pustit se do toho se skupinou dalších lidí, kteří se chtějí společně učit? Chcete získat zkušenosti přesahující běžné řečnické dovednosti? Přednášet živě znamená nejenom oslovit myšlení posluchačů, ale také i jejich pocity a srdce. Kromě nezbytných řečnických dovedností vás naučíme, jak pracovat s výběrem tématu, jak vystavět obsah přednášky a jak co nejlépe představit posluchačům dané téma, aby v nich zůstalo živé i po skončení přednášky.

Po celý kurz se budeme opírat o myšlenky významného duchovního badatele a filosofa Rudolfa Steinera, jenž na počátku dvacátého století svou rozsáhlou přednáškovou činností přinesl lidem mnoho nových podnětů a inovací v oblasti zemědělství, školství, lékařství, náboženství, ekonomiky a umění. Jeho přednášky byly tak populární, že je navštěvovaly stovky, ba dokonce někdy i tisíce lidí. Mezi jeho posluchače patřily významné osobnosti tehdejšího kulturního a společenského života. Rudolf Steiner svou metodiku shrnul ve dvou kurzech GA338 / GA339, které přednesl ve Stuttgartu a v Dornachu v roce 1921.

KONFERENCE

První běh Kurzu živého přednášení probíhal od října 2015 do května 2016.
Setkali jsme se celkem čtrnáctkrát: 3 teoretické části, 3 hodiny rétoriky, 5 praktických cvičení a 3 konference.

Kurz jsme slavnostně ukončili přednáškovým cyklem konferencí, které proběhly v květnu 2016 v prostorách Anthroposofické společnosti.
Po tři týdny jste měli možnost zažít přednášky našich účastníků v rámci rozmanitého programu konferencí.

Během přednáškového cyklu konferencí vystoupilo 22 řečníků se svými přednáškami.
Děkujeme všem za vaši účast a podporu

ROZPIS PŘEDNÁŠEK

OBSAH KURZU

Teoretická část

V teoretické části vás seznámíme s metodikou přednášení, tak jak ji přiblížil svým posluchačům Rudolf Steiner. Budeme hovořit o tom, jak vystavět přednášku a na co je třeba při přípravě a při vlastním přednesu myslet. Setkávat se budeme v čase od 18h – 21h.

Praktická část

V praktické části společně vybereme témata, o kterých budete chtít přednášet. Přibližně 20 minutové referáty si vyslechneme v rámci kurzu. Následně si vzájemně dáme zpětnou vazbu a zaměříme se na zdokonalování osnovy a přednesu (např. strukturování/nestrukturování, dotažení konců, techniky přednesu...)

Lekce rétoriky

Pro zdokonalení vašich řečnických dovedností jsme do kurzu zapojili i hodiny rétoriky s hercem a recitátorem Alfredem Strejčkem. Hodiny rétoriky budou probíhat od 10h – 13h.

Prezentace před veřejností

Řečnický kurz zakončíme slavnostní konferencí se společnou prezentací jednotlivých přednášek před veřejností. Podívejte se na program konference a přijďte si nás poslechnout

OHLASY NA KURZ

Vaishali Vaculíková

Byla a stále jsem spokojená s tímto kurzem - předčil mé očekávání. Lektoři byli výborně připravení a měli co předávat. Celkově to bylo to perfektně zorganizované. Vládla moc hezká atmosféra a čím dál větší důvěra. Moc oceňuji i takové „třešničky na dortu“ jako nadstandartní občerstvení a podrobné informační emaily


Karolína Stupková

Kurz mne velmi oslovil, překvapil výbornou organizací a v mnohém obohatil – lidsky i v dovednostech. Nečekala jsem, že témata budou tak různorodá a zajímavá


Jindřiška Kocvárová

Kurz předčil má očekávání ve vytvořeném společenství, plném tolerantnosti, podpory a tvůrčího smýšlení. Na počátku jsem vlastně neměla zcela žádnou ambici jít do finále s přednáškou, jen jsem chtěla něco sdílet v novém společenství… Postupem času, jak jsem se měla možnost i já, nepražská, spojovat a sbližovat s jádrem pražským, se proměňovalo mé vnímání společných setkávání se a sdílení. Obohacovalo mne naslouchat a nechat se inspirovat a motivovat.


Miroslava Knedlová

Přihlásila jsem se tak trochu „intuitivně“. Nejsem si tudíž jistá, zda kurz naplnil má očekávání, ale mě samotnou rozhodně naplnil až po kraj… Nejcennější pro mě byla „živá setkání“ s lidmi v jiném kontextu, než k jakému máme běžně příležitost, Tomášovy přednášky a prvních dvacet vteřin s Alfredem Strejčkem. A moje (zpětná) vazba je „silně citová“.


Petra Veselá

S kurzem jsem byla spokojena a to hned po více stránkách. Vymyšlení konceptu a jeho realizace – velmi kreativní a zároveň odpovídající na potřeby lidí (Vy jste ve svobodě vymysleli a ve svobodě jste to nabídli – výborné - děkuji za iniciativu). Informovanost a připomínání termínů - na profesionální úrovni, zároveň velmi milé, vřelé a lidské. Vnitřní nesení celého kurzu – vynikající a jako ta, která jsem se mohla nechat nést, sděluji, že jsem si to užila, ale velmi vnímám síly, pozornost a lásku, kterou jste nám tím dali, a vážím si toho. Ve zkratce řečeno: byli jste iniciativní, tvořiví, živí, otevření a láskyplní. Velmi děkuji
TVŮRČÍ TÝM

avatar

Tomáš Boněk

Hlavní přednášející
 
avatar

Alfred Strejček

Přednášející rétoriky
 
avatar

Ondřej Říha

K3K Koncept
Designer
avatar

Jitka Romanutti

Manažerka pro styk
s veřejností
avatar

David Šeterle

Manažer marketingu
 

Kněz Obce křesťanů, od roku 2002 s farářskou odpovědností za sbory v Praze a v Příbrami. Od roku 2005 je jednatelem představenstva Anthroposofické společnosti v České republice.

Vyučuje v Akademii sociálního umění Tabor v Praze a na kněžských seminářích Obce křesťanů ve Stuttgartu a Hamburku. Přednáší o vývoji vědomí v kulturních epochách, mysterijní moudrosti a dějinách křesťanství, duchovní christologii, anthroposofii, duchovních aspektech ochrany životního prostředí a dalších tématech.

Studoval na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a na kněžském semináři Obce křesťanů ve Stuttgartu. Kněžské svěcení přijal v roce 2000. Po vysvěcení působil dva roky jako farář Obce křesťanů v africké Namíbii. V roce 2005 se oženil, manželka je anthroposofická lékařka pocházející z Německa; mají dvě děti.

Tomáš Boněk je redaktorem čtvrtletníku Obce křesťanů Okruh a střed a anthroposofického časopisu Setkání-Stretnutie, členem výboru Ekologické sekce České křesťanské akademie a od r. 2008 prvním místopředsedou Společnosti přátel Afriky.

Publikuje řadu článků v časopisech Okruh a střed, Setkání-Stretnutie, Člověk a výchova, Die Christengemeinschaft, Regenerace a dalších. Pro nakladatelství Eminent napsal se svým otcem Janem Boňkem dvě knihy: České korunovační klenoty a Karlštejn.

Vystudoval herectví na brněnské JAMU a prošel řadou pražských i mimopražských divadel. Pět let působil jako pedagog uměleckého přednesu na pražské konzervatoři. Patří mezi špičkové interprety poezie a prózy a je několikanásobným laureátem soutěží profesionálních umělců v uměleckém přednesu.

Je držitelem nejvyššího ocenění v tomto oboru – Křišťálové růže. Přednáší též v latině, angličtině, němčině, španělštině a italštině. Věnuje se dabingu a provází slovem stovky dokumentů z nejrůznějších oborů. Společně se Štěpánem Rakem je nositelem ceny UNESCO za koncertní projekt Vivat Comenius.

Alfred Strejček je autorem desítek pořadů, ve kterých se věnuje významným osobnostem naší historie i současnosti. Vyučuje rétoriku, vede semináře pro účastníky rozličných oborů. Jeho semináře „Nebojte se promluvit“, jsou zaměřeny na historii a vývoj rétoriky, osvojování si hlasové, dechové a výslovnostní techniky. Věnování se správnému vyjadřování, důstojné prezentaci sebe sama, umění vést dialog, naslouchat, argumentovat, umění přesvědčit.

Anthroposofií se zabývá od svých 23 let. Absolvent Waldorfského semináře. V letech 2013-2014 koordinoval skupinu o Sociální trojčlennosti v Praze. V roce 2013 byl hlavním koordinátorem konference o lidsky důstojném a prosperujícím podnikání „Svobodná firma“.

Působí jako producent projektu Vibes – More Than Just Music, kde se věnuje především skládání hudby, zvukovému designu a DJingu. Je autorem seriálu o DIY – Do It Yourself, sérií rozhovorů, která mapuje DIY komunitu, zabývající se výrobou elektronických hudebních nástrojů napříč Evropou. V současné době se soustředí i na reklamní a komerční fotografii a také na byznys development v IT oblasti.

Ondřej Říha má bohaté zkušenosti s prací v nadnárodních korporátech stejně jako s prací v malých neziskových organizacích. Soustředí se na pracovní procesy, spolupráci, práci na projektech, kde se snaží aplikovat principy sociální trojčlennosti. Zabývá se mentoringem a poradenskou pomocí.

Bližší info:
www.vibes.cz
www.ondrejvibes.com
www.vibesvision.com
www.k3k.cz

Působí na waldorfské škole v Příbrami 18 let jako učitelka, výchovná poradkyně, personalistka. Umění (hudba, divadlo, zpěv, mluvené slovo) se snaží využít jako možnost vyjádření, předávání, léčení a společného dorozumívání.

Mediátorství se věnuje jako cestě a pomoci při řešení konfliktů, hledání společné pravdy, působení jednotlivce uvnitř společenství a fungování společenství samotného. Mentorství nabízí jako formu zprostředkování, pomoci a předávání prožitého a zpracovaného.

Pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí vidí jako odpověď na potřeby místa, času, situace, zúčastněných a společnosti. Společné tvoření vnímá jako cestu hledání, naplňování, sebepoznávání a vývoje.

Pracuje v české reklamní agentuře jako account manažer – má na starosti klienty a koordinaci zakázek. Pohybuje se mezi velkými rybami, ale stále sází na to, že efektivnost a rychlost se neobejdou bez hodnot, pečlivosti a zejména na vztazích mezi lidmi.

V roce 2015 dostudoval dálkový obor na Akademii sociálního umění Tabor. Během té doby nasál principy „léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie“, které ale kromě osobního rozvoje používá v docela jiné oblasti. V roce 2013 se podílel na organizaci konference "Svobodná firma" o lidsky důstojném a prosperujícím podnikání.

David miluje organizování a společnost svých přátel. Rád běhá a obdivuje umění. Hledá v životě věci, které dávají smysl a jsou opravdové. Proto se také podílí na organizaci "Kurzu živého přednášení".

Po pěti letech různorodých aktivit – od divadelních projektů až po spoluorganizování různých vzdělávacích seminářů a konferencí - se teď zaměřuje hlavně na svou profesi, několik málo projektů v oblasti waldorfské pedagogiky a hlavně na své přátele.

HARMONOGRAM

Zahájení konference

9:00

Dopolední blok 1

přednáška

9:15

Dopolední blok 1

přednáška

10:00

Přestávka

10:45

Dopolední blok 2

přednáška

11:00

Dopolední blok 2

přednáška

11:45

Oběd

, 12:30

Odpolední blok 1

přednáška

14:00

Odpolední blok 1

přednáška

14:45

Přestávka

15:30

Odpolední blok 2

přednáška

15:45

Odpolední blok 2

přednáška

16:30

Ukončení konference

17:30

Teoretická část I.

Tomáš Boněk

20. 10. 2015

Teoretická část II.

Tomáš Boněk

10. 11. 2015

Teoretická část III.

Tomáš Boněk

08. 12. 2015

Výběr tématu

Vánoce

Praktické cvičení I.

Tomáš Boněk

19. 01. 2016

Rétorika I.

Alfred Strejček

30. 1. 2016

Praktické cvičení II.

Tomáš Boněk

16. 02. 2016

Rétorika II.

Alfred Strejček

27. 2. 2016

Praktické cvičení III.

Tomáš Boněk

15. 03. 2016

Rétorika III.

Alfred Strejček

19. 3. 2016

Praktické cvičení IV.

Tomáš Boněk

19. 4. 2016

Přednáškový cyklus

Konference I.

7. – 8. 5. 2016

Přednáškový cyklus

Konference II.

14. 5. 2016

Přednáškový cyklus

Konference III.

21. 5. 2016

Krátké zahájení

Ondřej Říha

18:00

Utváření řeči

Tomáš Boněk

18:20

Teoretická/praktická část

Tomáš Boněk

18:50

Ukončení

21:00

PROČ ŽIVÉ PŘEDNÁŠENÍ?

Až do druhé poloviny dvacátého století byly přednášky jedním z nejvýznamnějších komunikačních prostředků. Tváří v tvář rychlému rozvoji informační techniky se někdy zdá, že je tento způsob sdílení informací dávno překonaný. Naším kurzem chceme ukázat, že ne.

Na podkladě řečnických kurzů, které Rudolf Steiner přednesl ve Stuttgartu a v Dornachu v roce 1921, se budeme postupně učit, jak připravit přednášku či proslov. Budeme se seznamovat s vnějšími (metodika) i vnitřními podmínkami přednášení. Nedílnou součástí kurzu budou i praktická cvičení a referáty. Tak budeme postupně objevovat přednášku jako prostor, ve kterém může zazářit sdílený obsah mocněji, než při jakémkoli jiném způsobu komunikace.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Kurz je určen všem, kteří mají mluvený projev a řeč jako součást profese. Kteří by se rádi věnovali a zdokonalili v přednáškové činnosti a naučili se, jak přednášku „postavit“ od základu, uměli ji předat a daným tématem oslovit. Cílovou skupinou mohou být nejen učitelé, lékaři, psychologové, psychoterapeuti, kněží, studenti, ale i zástupci jiných oborů, kteří se rozhodli věnovat skutečnému a živému přednášení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Mohu se účastnit kurzu, pokud se nezajímám o anthroposofii?

Na kurzu budeme pracovat s myšlenkami vycházejícími z anthroposofie. Ke správnému uchopení metodiky „Jak živě přednášet“ a k pochopení myšlenek, kterými se na kurzu budeme zabývat je alespoň částečná znalost či přinejmenším otevřenost vůči anthroposofii nezbytná.

Proč musím při registraci na kurz uvádět, které dvě knihy od Rudolfa Steinera mě nejvíce zaujaly?

Touto otázkou jsme chtěli naplnit podmínku obeznámení s dílem Rudolfa Steinera, navíc nám uvedené tituly pomohou lépe zacílit obsah kurzu.

Je podmínkou přednášet o anthroposofii?

Ne, není. Téma, které budete na konci kurzu prezentovat, si vybíráte sami. Cílem kurzu je učit se přednášet metodikou vycházející z anthroposofie.

Proč je součástí kurzu nutné přednášení před veřejností?

Cílem kurzu je připravit účastníky na přednášení před veřejností. Polovina kurzu bude ryze praktická. Závěrečná prezentace jednotlivých témat bude vyvrcholením celého kurzu. Je to důležitá část z celého kurzu, ke které budeme společně všichni směřovat. V případě, že by se v průběhu kurzu ukázalo, že je to pro někoho příliš náročný úkol, nebudeme ho k tomu samozřejmě nutit.

REALIZOVALI JSME

Tvůrčí tým K3K je skupina lidí se zájmem o anthroposofii s potřebou pracovat pro okolní svět. Jsme otevření novým impulsům a spolupráci s dalšími lidmi a organizacemi. Soustředíme se na projekty, ve kterých se snažíme naplňovat principy sociální trojčlennosti. Tvůrčí tým K3K vznikl za účelem realizace konference „Svobodná firma“, jež byla v roce 2013 vyvrcholením práce pražské pobočky o Sociální trojčlennosti při Anthroposofické společnosti.

K3K projekty, které jsme realizovali:

Atholl Palace Hotel
2017 Změna jako nevyhnutelný impuls pro budoucnost

Přednáškový cyklus konferencí na dané téma pro rok 2017.

Navštívit web

Atholl Palace Hotel
2016-2017 Léčivá a inspirativní moc hlasu

Kurz rétoriky pod vedením herce Alfreda Strejčka se slavnostním veřejným uměleckým vystoupením

Navštívit web

Atholl Palace Hotel
2013 Konference Svobodná firma

konference o lidsky důstojném a prosperujícím podnikaní

Navštívit web

The Four Seasons Hotel
2013 Pracovní skupina o sociální trojčlennosti

web pracovní skupiny Sociální trojčlennosti Praha

Navštívit web

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Vyplňte formulář a zjistěte, jak se na kurz dostat

Pro navigaci musíte vyplnit formulář.
MÍSTO KONFERENCÍ

Anthroposofická společnost
Hošťálkova 392/1D
169 00 Praha 6
Česká republika

MÍSTO KONÁNÍ KURZU

Obec křesťanů
Na Špejcharu 291/3
170 00 Praha 7 – Holešovice
Česká republika

KONTAKT

Organizace kurzu
kontaktujnas@k3k.czPOŠLETE NÁM ZPRÁVU

První běh Kurzu živého přednášení 2015/2016 jsme úspěšně ukončili. 22 účastníků kurzu jsme dovedli k závěrečným přednáškám před veřejností. Nyní zpracováváme nové zkušenosti a připravujeme další příležitosti pro absolventy kurzu i pro veřejnost. V případě dostatečného zájmu otevřeme nový kurz na podzim 2017. Pokud máte jakýkoliv dotaz či podnět, napište nám. Odpovíme vám, co nejdříve budeme moct.

NAŠI PARTNEŘI

Děkujeme všem našim partnerům, že nám pomohli kurz zrealizovat

back to top